Znajdujesz się na stronie: Strefa rodzica

Strefa rodzica

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2021/2022

8.02.2021 - 19.02.2021 - złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w tym publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole.

22.02.2021 - 12.03.2021 - złożenie przez rodziców wniosku o przyjęcie  dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.02.2021 - 12.03.2021 - złożenie przez rodziców wniosku o przyjęcie  dziecka do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Deklaracje i wnioski do pobrania w załącznikach Atualności

 

Szczegółowe informacje w załącznikach Aktualności

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020r.

w Zespole Szkół im. Orła Białego w Korytach

 

Szkoła w Korytach

 1. Dnia 1 września 2020r. nie organizuje się uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Uczniowie do szkoły przychodzą przyjeżdżają na godz. 8.00 – 8.10.
 3. Uczniowie o godz. 8.10 ustawiają się na boisku szkolnym, w wypadku niepogodyuczniowie wchodzą do szkoły:

Klasy V-VIII – wejście A

Klasy  I-IV – wejście  B

dezynfekują ręce przy wejściu i ustawiają się pod swoją klasą lub wchodzą do otwartej przez nauczyciela Sali.

 1. Nauczyciel wychowawca w klasie przeprowadza z uczniami instruktaż procedur przebywania uczniów w szkole podczas nauki stacjonarnej i wykonuje inne czynności organizacyjne niezbędne do rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Rodzice i opiekunowie wchodząc do szkoły zakładają maseczki i dezynfekują ręce.
 3. Po zakończonych spotkaniach z wychowawcą klasy uczniowie udają się do domu.

Wejście A  - wejście główne

Wejście B  - od strony boiska

Szkoła Filialna w Korytnicy

 1. Dnia 1 września 2020r. nie organizuje się uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Uczniowie do szkoły przychodzą przyjeżdżają na godz. 8.00.
 3. Uczniowie o godz. 8.00 ustawiają się na boisku szkolnym, w wypadku niepogodyuczniowiewchodzą do szkoły:

Klasy I-III – wejście  od strony boiska

dezynfekują ręce przy wejściu i ustawiają się pod swoją klasą lub wchodzą do otwartej przez nauczyciela Sali.

 1. Nauczyciel wychowawca w klasie przeprowadza z uczniami instruktaż procedur przebywania uczniów w szkole podczas nauki stacjonarnej i wykonuje inne czynności organizacyjne niezbędne do rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Rodzice i opiekunowie wchodząc do szkoły zakładają maseczki i dezynfekują ręce.
 3. Po zakończonych spotkaniach z wychowawcą klasy uczniowie udają się do domu.

 

 Oddział przedszkolny  w Korytach

i Publiczne Przedszkole w Korytnicy

 

 1. Dnia 1 września 2020r. w przedszkolunie organizuje się uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Dzieci do szkoły w Korytach przychodzą/przyjeżdżają na godz. 8.30, do przedszkola w Korytnicy na godz. 9.00.
 3. Dzieci z rodzicem/opiekunem do przedszkola wchodzą:
  • Oddział przedszkolnyw Korytach – wejście B – od strony boiska
  • Publiczne Przedszkole w Korytnicy - wejście główne
 4. Nauczyciel wychowawca w klasie przeprowadza z dziećmi i ich rodzicami instruktaż procedur przebywania dzieci w przedszkolu oraz pobytu rodziców /opiekunów w budynku przedszkola. Wykonuje wszystkie inne czynności organizacyjne niezbędne do rozpoczęcia roku szkolnego.
 5. Rodzice i opiekunowie wchodząc do szkoły zakładają maseczki i dezynfekują ręce.
 6. Po zakończonych spotkaniach z wychowawcą klasy dzieci udają się do domu.

 

 

Co powinieneś widzieć o koronawirusie?

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)

Czym jest koronawirus,  jak się zabezpieczyć, zalecenia i inne informacje poniżej.
800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.


Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Czym jest koronawirus? Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy? Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżono, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony? Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA:

CZĘSTO MYJ RĘCE Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

STOSUJ ODPOWIEDNIE ZASADY OCHRONY PODCZAS KASZLU I KICHANIA Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

UNIKAJ DOTYKANIA OCZU, NOSA I UST Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, któremogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

JEŚLI MASZ GORĄCZKĘ, KASZEL, TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU, ZASIĘGNIJ POMOCY MEDYCZNEJ Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

JEŚLI MASZ ŁAGODNE OBJAWY ZE STRONY UKŁADU ODDECHOWEGO I NIE PODRŻOWAŁEŚ DO CHIN Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

CHROŃ SIEBIE I INNYCH PRZED ZACHOROWANIEM Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2 lub bliskim kontaktemz kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

MASECZKI Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek. Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

 

Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach
Koryta 66b
63-440 Raszków
tel/fax (062) 7343023
e-mail: zespolkoryta@o2.pl

Copyright 2021 by Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach | Zaloguj
izmir eskort Bornova escort izmir escort Alsancak escort bayan denizli eskort antalya escort antalya escort escort ankara eryaman escort Ankara escort izmir escort izmir escort